Recent News

Matematyka w sukurs prawnikom.Ulga IP BOX – kwalifikowane koszty wynagrodzenia pracownika a ogólny czas pracy. Warszawa, dnia 23.05.2024 r.

Matematyka w sukurs prawnikom.Ulga IP BOX – kwalifikowane koszty wynagrodzenia pracownika a ogólny czas pracy. Warszawa, dnia 23.05.2024 r.

W wydanym niedawno wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zajął się kwestią rozumienia pojęcia ogólnego czasu pracy. Ma ono zasadnicze znaczenie…

Read more
PIT kasowy.  Rząd opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Warszawa, dnia 21 maja 2024 r.

PIT kasowy.  Rząd opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Warszawa, dnia 21 maja 2024 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy kasowy PIT to metoda rozliczania skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.…

Read more
Odpowiedzialność członka zarządu jako osoby trzeciej – wymogi bardzo formalne.  Warszawa, dnia 21 maja 2024 r.

Odpowiedzialność członka zarządu jako osoby trzeciej – wymogi bardzo formalne.  Warszawa, dnia 21 maja 2024 r.

Przeniesienie na osobę trzecią odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga spełnienia przez ograny podatkowe szeregu wymogów proceduralnych.…

Read more