Opłaty

Opłaty

Wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest, co do zasady, jako iloczyn czasu poświęconego na wykonanie danej usługi oraz stawki godzinowej.  Wysokość stawek zależy od stażu prawnika zaangażowanego w wykonanie danej usługi.  Wysokość stawki może być też ustalona indywidualnie z klientem.  Na życzenie klienta Kancelaria gotowa jest świadczyć usługi za wynagrodzenie odpowiadające kwocie ryczałtowej przy założeniu limitu godzin na realizację danego zlecenia.  W indywidualnych przypadkach wynagrodzenie może być ustalone w kwocie ryczałtowej bez limitu godzin.