Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Kancelaria świadczy pomoc osobom, którym władze podatkowe zarzucają popełnienie przestępstw lub wykroczeń na tle podatkowym, wymienionych w kodeksie karno-skarbowym.

Dotyczy to w głównej mierze podatników, członków organów zarządczych osób prawnych, dyrektorów finansowych i księgowych, którzy zdaniem organów podatkowych, nieprawidłowo rozliczają podatki, np. poprzez:

  • nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
  • ujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania w wadliwej wysokości,
  • zawyżenie kwoty podatku naliczonego VAT,
  • składanie wadliwych deklaracji podatkowych,
  • zaniżenie kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
  • zaniżenie podstawy opodatkowania.

Kancelaria świadczy pomoc również osobom odpowiedzialnym za wypełnienie obowiązków płatników (dotyczyć to może również członków organów zarządczych osób prawnych, dyrektorów finansowych i księgowych), którym organy zarzucają:

  • niepobranie podatku,
  • pobranie podatku lecz w zaniżonej kwocie,
  • pobranie podatku, który jednak nie został (w terminie) wpłacony na rzecz właściwego organu.