Podatki

Doradztwo podatkowe

Od ponad 16 lat Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc oraz doradztwo prawne w zakresie opodatkowania zarówno dla osób prywatnych, jak również dla średniej wielkości spółek i dużych przedsiębiorstw.

Kancelaria prowadz doradztwo na rzecz swoich.

klientów w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
 • podatku VAT,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowej,
 • podatku od nieruchomości,
 • składek na ubezpieczenia społeczne,
 • podatkowych aspektów prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych, czynności sprawdzających, kontroli podatkowych,
 • postępowań sądowo-administracyjnych,
 • postępowań karno-skarbowych zarówno przed organami jak i sądami.

Ze względu na całościowy charakter obsługi oferowanej klientom oferta Kancelarii obejmuje także reprezentację klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych, w tym przed organami administracji podatkowej  wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,.

Szerokie doświadczenie Kancelarii obejmuje między innymi:

 • audyt  podatkowy (due dilligence),  dzięki któremu można sprawdzić zgodność z prawem prowadzonej działalności lub jej poszczególnych obszarów.  .
 • doradztwo w doborze odpowiedniej formy opodatkowania, najlepiej dopasowanej do prowadzonej przez klienta działalności,
 • występowanie w imieniu klientów z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • analiza działalności klientów pod kątem obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych,
 • analiza działalności klientów pod kątem obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji krajowych oraz transgranicznych,
 • aspekty opodatkowania członków zarządu, menadżerów oraz pracowników, agentów oraz obcokrajowców(wyjaśniamy wszelkie problematyczne kwestie, związane z opodatkowaniem tych osób),
 • podatkowe aspekty szeroko pojętych planów opcji menedżerskich i pracowniczych,
 • kwestie dotyczące odpowiedzialności podatkowej członków zarządów, płatników oraz następców prawnych,
 • wszelkie bieżące doradztwo podatkowe dotyczące działalności podatników
 • aspekty opodatkowania członków zarządu, menadżerów oraz pracowników, agentów oraz obcokrajowców(wyjaśniamy wszelkie problematyczne kwestie, związane z opodatkowaniem tych osób),
 • podatkowe aspekty szeroko pojętych planów opcji menedżerskich i pracowniczych,
 • kwestie dotyczące odpowiedzialności podatkowej członków zarządów, płatników oraz następców prawnych,
 • wszelkie bieżące doradztwo podatkowe dotyczące działalności podatników

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.  Doradzimy w wyborze najkorzystniejszych dla Państwa rozwiązań, a także pomożemy rozwiązać wszelkie niejasne kwestie.

Usługi skierowane są zarówno do klientów z kraju, jak również z zagranicy.

Zainteresowani klienci mogą skontaktować się z Kancelarią telefoniczne, za pośrednictwem poczty e-mail bądź na miejscu – w biurze, zlokalizowanym przy ul.  Puławskiej 2 w Warszawie.