Category: usługi informatyczne

Kategoria: usługi informatyczne

8,5% podatek ryczałtowy – usługi związane z oprogramowaniem – usługi informatyczne – informatyk a podatek ryczałtowy – ryczałt dla informatyka – usługi informatyków – opodatkowanie informatyków – IP Box – Research and Development – Badania + Rozwój

Dzięki ostatnim interpretacjom Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pojawiła się dla informatyków kolejna (oprócz ulg IP Box oraz R&D) możliwość atrakcyjnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  1. 15% przychodów ze świadczenia, między innymi, usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) [art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h)],

 

  1. 8,5% przychodów z działalności usługowej [art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a)].

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażonym w niedawno wydanej interpretacji, co do zasady – przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, niezwiązanych z oprogramowaniem, mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

W drodze indywidualnej interpretacji należy potwierdzić, czy konkretne usługi świadczone przez daną osobę nie mieszczą się w punkcie 1 powyżej.  W takim przypadku powinno być możliwe skorzystanie z niższej – 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Istnieje więc możliwość skorzystania z bardzo atrakcyjnej formy opodatkowania przez informatyków, którzy nie mogą skorzystać z ulgi IP Box lub nie chcą skorzystać z ulgi R&D.

Bernard Łukomski
radca prawny
doradca podatkowy
tel. 608093541
Warszawa, dnia 9 czerwca 2021 r.